Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 10.06.2011

Zapraszamy na Występy!

W dniu 14 czerwca br o godz 16.00 w  przedszkolu odbędzie się spotkanie rodziców i mały występ naszych podopiecznych. Zaprezentują swoje umiejętności, które nabyli podczas dotychczasowych zajęć. Serdecznie zapraszamy!