Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 01.08.2011

Informacja

Informujemy, iż w naszym przedszkolu nie ma żadnych przerw wakacyjnych a zajęcia odbywają się normalnie tak jak w pozostałych porach roku. W najbliższym czasie będziemy organizować wycieczkę do lasu na Stadion dla naszych podopiecznych oraz do Bajkolandu. Serdecznie zapraszamy