Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 04.06.2012

Zajęcia z języka angielskiego

Od czerwca 2012 w naszym Punkcie Przedszkolnym rozpoczynają się zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia będą się odbywać w formie zabawy poprzez słuchanie specjalnie dopasowanych płyt z anglojęzycznymi piosenkami i wierszykami oraz dostosowanych do potrzeb i wieku dziecka ćwiczeń wzbogaconych grami i zabawami.  Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany instruktor.