Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 10.09.2012

Wyjście do Teatru Lalki i Aktora Kubuś

W dniu 21.09.2012 r. dzieci z Punktu Przedszkolnego udadzą się do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na spektakl „Nieznośne Słoniątko”. Spektakl rozpocznie się o godzinie 11.00.