Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 15.04.2012

Wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

23 kwietnia odbędzie się wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.
W Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie dzieci rozpoczną podróż po "Bajkowym Świecie"... Tylko tutaj mogą spotkać Koziołka Matołka i jego przyjaciół - skrzaty, smoka, Calineczkę czy małego Pinokio ...

Plan wycieczki:
- wyjazd do Pacanowa 08.30
- zwiedzanie 11.00 – 12.30
- obiad w restauracji Bajkowa 12.30 – 13.00
- wyjazd do Kielc 13.30
- powrót do Kielc 15.30