Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 06.01.2012

Zabawa karnawałowa

Informujemy, że w dniu 16.01.2012 r. odbędzie się zabawa karnawałowa dla naszych przedszkolaków. Przewidujemy wiele atrakcji, m.in. malowanie twarzy, poczęstunek, gry i zabawy. Na balu obowiązują stroje karnawałowe Zabawa karnawałowa odbędzie się w kawiarni familijnej „Kawka Zabawka”.