Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 15.12.2011

Wyjście do bawialni Dżungla

Dnia 29.12.2011 r. dzieci z Punktu Przedszkolnego „Promyczki Nadziei” mile spędzą czas w bawialni „Dżungla”. Będą na nich czekały atrakcje w postaci: torów przeszkód, zjeżdżalni oraz suchego basenu.