Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 10.12.2011

Wyjście do teatru Lalki i Aktora

W dniu 20.12.2011 r. nasze przedszkolaki wybiorą się na spektakl pt. „Królewna Śnieżka” do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”. Spektakl rozpocznie się o godzinie 11.00