Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 28.09.2011

Wycieczka na kielecki stadion

W dniu 03.10.2011 r. odbędzie się wycieczka na Kielecki Stadion, podczas której dzieci odbędą spacer ścieżką spacerową, gdzie będą zbierać "dary jesieni" oraz na plac zabaw. Podczas wycieczki dzieci zjedzą ciepły obiad.

Planowany powrót o godzinie 14.00