Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikowano: 24.09.2011

Wyjście do teatru Lalki i Aktora

Dnia 28.09.2011 przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego Promyczki Nadziei udadzą się do Teatru Lalki i Aktora Kubuś na spektakl „Słońce w Dolinie Muminków”, który rozpocznie się o godzinie 11.00. Będzie to dla nich z pewnością niezapomniane przeżycie.