Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działania projektu będą prowadzone dwutorowo:

  • poprzez utworzenie Przyzakładowego Punktu Przedszkolnego „Promyczki Nadziei” dla dzieci w wieku 3-5 lat
  • poprzez zapewnienie opieki w warunkach domowych dla dzieci w wieku 0-3 lata