Projekt
„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu

„Możemy pracować- zapewnienie usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Okres realizacji projektu

01.01.2011- 31.12.2012

 

 

Szczegółowe informacje

Małgorzata Erlich-Smurzyńska
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
tel. 041/ 366 94 01
e-mail: m.erlich@nadziejarodzinie.org.pl
www.nadziejarodzinie.org.pl